ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย 222 หมู่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร 0 5375 0853 โทรสาร 0 5375 0852

โครงการร่วมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์โดยมีเด็กและเยาวชน ในกระบวนการยุติธรรมเป็นศูนย์กลาง กิจกรรม จิตอาสาช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาล รุ่นที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการร่วมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์โดยมีเด็กและเยาวชน ในกระบวนการยุติธรรมเป็นศูนย์กลาง  กิจกรรม จิตอาสาช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาล รุ่นที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑


เอกสารแนบ