ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย 222 หมู่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร 0 5375 0853 โทรสาร 0 5375 0852

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย เปิดให้บริการจ่ายเงินให้คู่ความ ผู้มีสิทธิหรือเจ้าหนี้ ผ่านระบบ KTB Corporate Online
เอกสารแนบ