ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย 222 หมู่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร 0 5375 0853 โทรสาร 0 5375 0852

นางขวัญหล้า เพชรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ และข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าร่วมพิธีระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละ ณ ลานผู้กล้า อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

นางขวัญหล้า  เพชรทอง     ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ และข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าร่วมพิธีระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละ ณ ลานผู้กล้า อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นางขวัญหล้า  เพชรทอง     ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่ศาล เข้าร่วมพิธีระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละ ณ ลานผู้กล้า อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของทหารกล้าที่สละชีพเพื่อประเทศชาติ ในการต่อสู้เพื่อป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย


เอกสารแนบ