ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย 222 หมู่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร 0 5375 0853 โทรสาร 0 5375 0852

นางขวัญหล้า เพชรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นางขวัญหล้า  เพชรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา นางขวัญหล้า  เพชรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงรายได้จัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคู่ความในการยุติข้อพิพาท โดยวิธีการไกล่เกลี่ย เพื่อให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีได้มีทางเลือกในการยุติข้อพิพาทด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่และส่งเสริมการระงับข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ตลอดจนพัฒนาระบบงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งมีนักเรียน และคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนต่าง ๆ  ในจังหวัดเชียงราย จำนวน ๘๔คน เข้าร่วมโครงการและรับฟังการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ  จากท่านผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ และผู้ประนีประนอม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย


เอกสารแนบ