ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย 222 หมู่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร 0 5375 0853 โทรสาร 0 5375 0852

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย นำตัวแทนนักเรียนจากจากหวัดเชียงรายเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบคัดเลือกในส่วนภูมิภาค

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย นำตัวแทนนักเรียนจากจากหวัดเชียงรายเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบคัดเลือกในส่วนภูมิภาค
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางขวัญหล้า เพชรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางนงลักษณ์ เอี่ยมอุไร ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย นำคณะนักเรียนที่ได้รับรางวัลตอบปัญหากฎหมาย ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงรายได้แก่ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย และ โรงเรียนพญาเม็งราย เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องใน “วันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐” รอบคัดเลือกในส่วนภูมิภาค ณ หอประชุมอาคาร (PV) ผู้วินิจฉัยชั้น ๑ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนจอมทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 


เอกสารแนบ