ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย 222 หมู่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร 0 5375 0853 โทรสาร 0 5375 0852

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม ศาลยุติธรรมร่วมใจ ปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม ศาลยุติธรรมร่วมใจ ปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่  เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย นำโดยนางขวัญหล้า เพชรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้าง จัดกิจกรรม “ศาลยุติธรรมร่วมใจ ปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยทุกท่านได้ร่วมกันปลูกดอกมะลิ และปลูกดอกดาวเรืองเพื่อที่จะให้บานพร้อมกันในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 


เอกสารแนบ