ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย 222 หมู่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร 0 5375 0853 โทรสาร 0 5375 0852

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางขวัญหล้า  เพชรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ของจังหวัดเชียงราย โดยในภาคเช้า  เวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา มีพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา พิธีถวายพระพรชัยมงคล  ส่วนในภาคค่ำ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (ศาลากลางหลังแรก)  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย


เอกสารแนบ