ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย 222 หมู่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร 0 5375 0853 โทรสาร 0 5375 0852

ร่วมพิธีเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๐ ของ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย

ร่วมพิธีเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๐ ของ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.  นางขวัญหล้า เพชรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ  ห้องจัดกิจกรรม สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย ซึ่งโครงการนี้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อมารดาของตนเอง โดยมีคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ และข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน


เอกสารแนบ