ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย 222 หมู่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร 0 5375 0853 โทรสาร 0 5375 0852ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

39

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา นางขวัญหล้า เพชรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดระนอง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย นำคณะผู้พิพากษาสมทบ และคณะเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

อ่านข่าว

คู่มือการยื่นคำร้องพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การตรวจสอบการจับ กรณีผู้ต้องหามอบตัว พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ และผัดฟ้อง
 1. คู่มือการยื่นคำร้อง
 2. แบบฟอร์มคำให้การพยาน
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและบุคคลในครอบครัว
ข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ พ.ศ. 2546
 1. ข้อบังคับประธานศาลฎีกา

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและบุคคลในครอบครัว
 1. ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
 1. แผนภูมิขั้นตอน

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
 1. พ.ร.บ.

ประกาศ
  ประกาศศาลฯ
 1. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางลาดสำหรับคนพิการและปรับปรุงห้องควบคุมเด็ก
 2. ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางลาดสำหรับคนพิการและปรับปรุงห้องควบคุมเด็ก
 3. การเปิดทำการในวันหยุดราชการ
 4. การเปิดทำการในวันหยุดราชการ ( เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม)
 5. สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
 6. ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลฯ
 7. ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่หมดความจำเป็นและชำรุด จำนวน 28 รายการ
 8. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย เรื่อง การให้บริการคัดสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ เพื่อโปรดทราบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

 9. คำสั่งศาลฯ
 10. ให้ที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่
 11. ให้ที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่ (ประจำเดือนกันยายน 2559)
 12. ให้ที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่ (ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559)
 13. ให้ที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่ (ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2560)
 14. ให้ที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่(ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2560

เอกสารอื่นๆ
  สถิติคดีไกล่เกลี่ย
 1. รายงานการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาลประจำปี 2558
 2. รายงานการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาลประจำปี 2559
 3. รายงานการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาลระหว่างวันที่ 1 มกราคม -30 มิถุนายน
 4. รายงานการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาลระหว่างวันที่ 1 มกราคม -30 กันยายน
 5. รายงานการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาลระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31มีนาคม 2560

 6. หมายเลขโทรศัพท์
 7. หมายเลขโทรศัพท์

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)