ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย 222 หมู่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร 0 5375 0853 โทรสาร 0 5375 0852ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

7

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๐ นายบรรดาล  ดังขุนทด ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ผู้พิพากษาอาวุโส คณะผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้ประนีประนอม ข้าราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้าง จัดงานเลี้ยงอำลา นายพรชัย หวังประเสริฐกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย          นางสาววราภรณ์  ฟุ้งธรรมสาร ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย  และนายเสรี  แก้วไทรเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย  ในโอกาสวาระโยกย้ายไปรับราชการ   ศาลอื่น ณ ร้านอาหารเอกโอชา อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

อ่านข่าว

ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและบุคคลในครอบครัว
คู่มือการยื่นคำร้องพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ
เอกสารอื่นๆ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ