ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย 222 หมู่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร 0 5375 0853 โทรสาร 0 5375 0852


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ประกาศศาลฯ
 1. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางลาดสำหรับคนพิการและปรับปรุงห้องควบคุมเด็ก
 2. สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 3. ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางลาดสำหรับคนพิการและปรับปรุงห้องควบคุมเด็ก
 4. การเปิดทำการในวันหยุดราชการ
 5. การเปิดทำการในวันหยุดราชการ ( เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม)
 6. สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
 7. ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลฯ
 8. ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่หมดความจำเป็นและชำรุด จำนวน 28 รายการ
 9. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย เรื่อง การให้บริการคัดสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ เพื่อโปรดทราบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
คำสั่งศาลฯ
 1. ให้ที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่
 2. ให้ที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่ (ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน2560)
 3. ให้ที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่ (ประจำเดือนกันยายน 2559)
 4. ให้ที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่ (ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559)
 5. ให้ที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่ (ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2560)
 6. ให้ที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่(ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2560
 7. ให้ที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่ (ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560)
เอกสารอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

7

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา นางขวัญหล้า เพชรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช      บรมนาถบพิตร ณ วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 15
พ.117/55
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.103/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.113/60
นัดสืบพยานโจทก์ประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.168/59
นัดพร้อมเพื่อสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.87/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.89/57
นัดพร้อมเพื่อสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 2
ตจ.211/60
ผัดฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.173/60
นัดไกล่เกลี่ย/นัดชี้/นัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.193/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.194/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.198/60
นัดไกล่เกลี่ย/นัดชี้/นัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.244/59
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.110/60
นัดพร้อมเพื่อพิจารณาสั่งยุติคดีฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.128/57
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.19/60
นัดพร้อมเพื่อพิจารณาสั่งยุติคดี
ห้องพิจารณาที่ 2

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)